Lá củ cải trắng khô

120,000VND

  • Quy cách: 400g/gói
  • Lá củ cải trắng khô được canh tác hữu cơ
  • Dùng nấu canh dưỡng sinh, pha trà
.
.
.
.