Canh dưỡng sinh

450,000750,000

Sản phẩm cao ngưu bàng được chiết xuất từ củ ngưu bàng đạt chứng nhận vietgap

Cao ngưu bàng có 2 dòng sản phẩm:

  • Cao ngưu bàng nguyên chất 100%
  • Cao ngưu bàng dưỡng sinh
Xóa