Mật Ong Dú

600,000VND

Với vùng dược liệu tự nhiên và trồng tạo nên hệ sinh thái cho ong dú tạo mật. Do đó, tính dược liệu của ong dú do chúng tôi nuôi được đánh giá rất cao.

Dung tích: Chai 500ml
.
.
.
.